ĐƠN HÀNG NỮ MỚI NHẤT 2019

Đăng ký đơn hàng để được tư vấn chi tiết hơn về thủ tục nhé các bạn

2/ CHẾ BIẾN THỊT HEO 
- Địa điểm: Nagasaki
- Số Lượng: 12 nam và 4 nữ
- Yêu cầu: 19-25 tuổi ( ngoài tiêu chí check trực tiếp)
- Lương cơ bản: 15man ~ 32 triệu
- Dự kiến xc: 6 tháng ( có thể nhanh hơn )

1/ ĐIỀU DƯỠNG
- Địa điểm: KOBE ( 18 người); OSAKA ( 9 người)
- Số lượng: 27 Nam/ nữ
- Thời gian làm việc: 3-5 năm
- Yêu cầu: tuổi từ 18 – 30 tuổi, PHPT, 
- Lương cơ bản: 20 man ~ 42 triệu ( chưa tính làm thêm). Có hỗ trợ chi phí đi lại và làm thêm nhiều.
- Chốt form ngay khi đủ ứng viên
- Dự kiến xuất cảnh: sau 6 tháng

3/ NÔNG NGHIỆP-CÂY TRỒNG
- Địa điểm: NAGASAKI
- Số Lượng: 3 NỮ
- Yêu cầu:23-28 tuổi ( ngoài tiêu chí check trực tiếp)
- Lương cơ bản: 14,86 man
- Dự kiến xuất cảnh: sau 6 tháng (có thể nhanh hơn)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 

4/ GIA CÔNG DẬP KIM
- Địạ điểm: HIROSHIMA
- Số Lượng: 3 NỮ
- Yêu cầu:19-29 tuổi ( ngoài tiêu chí check trực tiếp)
- Lương cơ bản: 14,86 man
- Dự kiến xuất cảnh: sau 6 tháng (có thể nhanh hơn)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 

5/ SƠN THI CÔNG KIM LOẠI
- Địạ điểm: HIROSHIMA
- Số Lượng: 9 NỮ
- Yêu cầu:19-29 tuổi ( ngoài tiêu chí check trực tiếp)
- Lương cơ bản: 14,86 man
- Dự kiến xuất cảnh: sau 6 tháng (có thể nhanh hơn)

6/ CƠM HỘP
- Địạ điểm: YAMAGUHI
- Số Lượng: 60 NỮ
- Yêu cầu:19-29 tuổi ( ngoài tiêu chí check trực tiếp), THPT, ưu tiền CĐ, ĐH
- Lương cơ bản: 14 man ( làm thêm nhiều)
- Dự kiến xuất cảnh: sau 6 tháng (có thể nhanh hơn)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 

7/ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
- Địạ điểm: SAITAMA
- Số Lượng: 63NAM VÀ 45 NỮ
- Yêu cầu:19-29 tuổi ( ngoài tiêu chí check trực tiếp)
- Lương cơ bản: 16 man ( Thực lĩnh 12,5man chưa tính làm thêm)
- Dự kiến xuất cảnh: sau 6 tháng (có thể nhanh hơn)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 

CÁC BẠN ĐÃ THI TUYỂN TẠI MH

MH Việt Nam là 183 công ty được Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội cấp phép hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động sang Nhật Bản 

CHỨNG NHẬN CAM KẾT

Bô Lao Động - Thương Binh 
Và Xã Hội

Cục Quản Lý Lao Động 
Ngoài Nước

GỬI ĐĂNG KÝ

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

GỬI ĐĂNG KÝ

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ ĐỂ ĐƯỢC ƯU TIÊN TƯ VẤN NHANH NHẤT